Jazzy.si smo (od najvišjega do najnižjega):

sopran: Darja Podpečnik, Tanja Tavzelj, Barbara Krhlikar

alt: Janja Benedik, Mira Kotlica, Metoda Denžič

tenor: Jan Gačnik, Danijel Hartman

bas: Matjaž Savnik, Rok Ulaga

umetniški vodja: Rok Ulaga